Tým Domčův sen

Vše začalo velmi prostě. S Domčou jsme měli velké plány. Udělat fotbalový turnaj pro NFDO Krtek. Jejich pomoc a podpora po celou dobu léčby je dodnes nedocenitelnou službou, které se nám i v těch nejtěžších chvílích dostávalo. Proto jsme naše plány sdíleli a ze všech stran jsme měli obrovskou podporu.

Když nás Domča opustil, rozhodli jsme s jeho maminkou Olgou, že jeho sen musíme naplnit. Věděli jsme, že se turnaj nikdy nemůže uskutečnit bez přispění rodiny, přátel a všech, kteří do toho půjdou s námi. Zpočátku jsme však byli bezradní, netušili jsme, jak vše uchopit a pojmout, ale i nadále jsme cítili výraznou podporu naší rodiny, přátel a týmu, ve kterém hrál Dominik fotbal.

Na jaře 2019 jsme se začali s Honzou, Jarou, Radkem a Dominikem, členy jeho fotbalového týmu, zabývat myšlenkou malého a komorního turnaj pro Domčovy spoluhráče a pár dalších týmů. Cíl byl jasný, udělat takový turnaj, aby byl na nás Domča pyšný a aby v něm bylo vše, co měl rád a miloval. Po několika týdnech plánování nám však akce doslova rostla pod rukama a začal vznikat turnaj pro 200 mladých fotbalistů, kteří budou pomáhat fotbalem a kteří si budou už navždy pamatovat, že zdraví je to nejdůležitější a pokud někdo to štěstí nemá, je správné mu pomoci a nikdy na něj nezapomenout.

Když byl hotový plán se scénářem turnaje a začali jsme zvát týmy, zapojila se rodina a přátelé, bez kterých by nebylo možné takovou akci uspořádat. Pomáhají nám s organizací turnaje, zajišťují jeho provoz, stravování zúčastněných osob a také se starají o každý účastnický tým tak, aby pro něj byla tato akce nezapomenutelná. Kromě hlavních organizátorů je možné v tričku Domčova snu vidět jeho sestřenice, bratrance, strýce a tety, maminky, tatínky, sestry a bratry jeho kamarádů a jeho bývalé spoluhráče. Všichni pracují jako dobrovolníci, jejich jedinou odměnou je týmový duch a energie, kterou nás tato akce nabíjí.

Jako dobrovolníci nás podporují také zdravotnice, skvělý fotograf, moderátoři, majitelé a provozovatelé atrakcí pro děti. Nesmíme také zapomínat na food truck a zmrzlináře, kteří na akci stráví celý den a poté svůj výdělek předají jako dar NFDO Krtek.

Jak vidíte, sen malého kluka pomáhá uskutečnit tým, který má více než 60 lidí. Jsme kamarádi, jsme rodina, jsme přátelé, kteří se takto pohromadě vidí jen jednou ročně - na turnaji. Spojuje nás, že chceme pomáhat a velmi nám záleží na tom, abychom do toho zapojili co nejvíce dětí a jejich rodičů, kteří si odnesou jedinečné zážitky.

Věřím, že je Domča pyšný na svůj tým a také na to, jak plníme jeho sen.

Za TÝM DOMČOVA SNU
Robert Bárta - táta